Statuss:
Īstenošanā

Ieviešanas laiks: 01.08.2023. - 30.06.2024.

Projekta Nr. 2023-1-LV02-KAl 54-YOU-000129290

Logo

Projekta mērķis: virzīt un sniegt atbalstu jauniešiem Kalnciema vidusskolā veidot sava ceļa karti, kas palīdz pašiem iesaistīties savas karjeras izvēlē.

Projekta īstenotājs: Kalnciema vidusskolas skolēnu pašpārvalde

Projekts paredzēts jauniešiem, kas mācās Kalnciema vidusskolā no 6. līdz 12.klasei, lai apzinātos savas prasmes un pilnveidotu savas iespējas, kā arī motivētu izvēlēties turpināt mācības vidusskolā vai studijas augstskolā un atrast savu profesiju. 

Projekta galvenās aktivitātes Plānotās aktivitātes/uzdevumi: plānotas tikšanās ar Jelgavas novada domes vadības pārstāvjiem un Jelgavas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem, skolas absolventiem, profesionāliem, kas palīdzēs veidot ceļa karti profesijas izvēlē (CV, motivācijas vēstules rakstīšana, jautājumu uzdošana, savu prasmju analizēšana, video veidošanas meistarklase). Tiks iesaistīti jaunieši no 8. līdz 12.klasei.

Sasniedzamais rezultāts: pārliecinātāki jaunieši par savām spējām profesijas izvēlē, iegūtas prasmes dzīves apraksta (CV) un motivācijas vēstules sagatavošanā atbilstoši darba tirgus prasībām, savstarpējā komunikācijas uzlabošana, publisko runu spēju uzlabošana.

Finansējums: EUR 5500,00 (100% EK finansējums).

Informācija par projektu konkursu JSPA mājaslapā https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/erasmus/jaunatnes-lidzdalibas-projekti/

Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas ietvaros.

Kontaktpersona Jelgavas novadā:
Inese Skromane
Tālr.: 26547814
e-pasts: inese.skromane@jelgavasnovads.lv