Statuss:
Īstenošanā

Projekta Nr.: 1/3-9.5/2024

Projekta ieviešanas laiks: 02.05.2024. –30.11. 2024.

Projekta kopējās izmaksas: 720 EUR. Zemgales vēsturiskās kultūras programmas 2024 piešķirtais finansējums: 500 EUR. Jelgavas novada pašvaldības finansējums: 220 EUR.

Foto

Projekta mērķis: veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, attīstību, pieejamību un popularizēšanu Zemgales vēsturiskās zemes kvalitatīvas un daudzveidīgas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšanai, organizējot Grāmatu svētkus 2024 Jelgavas novadā.

Projekta uzdevumi:

  1. Veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, attīstību, pieejamību un popularizēšanu Jelgavas novadā.
  2. Noorganizēt tikšanos ar grāmatu autoriem un dot iespēju interesentiem baudīt kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras programmu.
  3. Nodrošināt projekta aktivitāšu publicitāti.

Paredzamais rezultāts:

  1. Veicināta lasīšanas kultūras vērtību saglabāšana, attīstība, pieejamība un popularizēšana Jelgavas novadā, noorganizējot Grāmatu svētkus 2024. gada 11. oktobrī, Svētes pagasta Jēkabnieku kultūras namā.
  2. Noorganizēta tikšanās ar 2 grāmatu autoriem- Noru Ikstenu un Gunti Tāleru un dota iespēja noskatīties Svētes pagasta amatierteātra izrādi, pēc S. Moema lugas “Trīs resnītes” motīviem “Reiz Rivjērā”, režisore Nelda Ķikute, Grāmatu svētku ietvaros.
  3. Nodrošināta projekta aktivitāšu publicitāte, ievietojot informāciju Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv un sociālajā tīklā www.facebook.com, Valsts Kultūrkapitāla fonda mājas lapā, kā arī veidojot pasākuma afišu tiks nodrošināta norāde un logo, ka ZPR ir konkursa organizētājs un VKKF ir projekta atbalstītājs.

Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv