Statuss:
Noslēdzies
  • Nr. 2013-3-KMA077-P
  • Ieviešanas laiks: 01.10.2013 – 31.12.2013.
  • Projekta mērķis: izstrādāt baznīcas atjaunošanas tehnisko projektu.
attels1

Projekta īstenotājs: Kalnciema – Klīves evaņģēliski luteriskā draudze.
                              
Kopīgais finansējums LVL:
 2516.80; fonda finansējums - 500.00; pašvaldības līdzfinansējums - 2000.00; draudzes līdzfinansējums - 16.80.

Galvenās aktivitātes: Tehniskā projekta izstrāde baznīcas atjaunošanai.

Sagaidāmie rezultāti: Izstrādāts tehniskais projekts baznīcas jumta un bēniņu rekonstrukcijai. 

Projekta koordinators:
Aija Degaine
e-pasts: mierlauki@inbox.lv

 

 

Kalnciema-Klīves baznīca

Foto: http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/20944/

attels