Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 18-06-AL03-A019.2203-000007
  • Projekta ieviešanas laiks: līdz  28.06.2019.
  • Projekta mērķis: Nodrošināt vienlīdzīgu iespēju radīšanu visām iedzīvotāju grupām kāpšana sporta veida pieejamībai Jelgavas novadā.
  • Nodrošinot kāpšanas sporta veida pieejamību Jelgavas novadā, tiks sekmētas jaunas iespējas sportistu karjerām un, jaunu talantu identifikācijai visā valsts teritorijā.
attels

 

  • Projekta kopējās izmaksas: 21390,43 EUR
  • Publiskais finansējums: 9 000,00 EUR
  • Pašvaldības finansējums: 12390,43 EUR

Projekts Nr.18-06-AL03-A019.2203-000007 “Kāpšanas sienas uzstādīšana Kalnciema vidusskolas sporta hallē” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta koordinators:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv