Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 2022-1-VIZ-M04008
  • Projekta ieviešanas laiks: 21.03.2022. – 01.10.2022.
  • Projekta mērķis: nodrošināt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas kvalitatīvu izglītību un konkurētspēju, uzlabojot nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, estētiski domājošu un radošu personību attīstībai Jelgavas novadā.
attels

Projekta finansējums:

  • Projekta kopējais finansējums: 2 187 EUR,
  • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums:  2 000 EUR,
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums: 187 EUR

Projekta uzdevumi:

  • iegādāties keramikas apdedzināšanas krāsni Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Kalnciema Mācību punktam;
  • dot iespēju bērniem  un jauniešiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā kvalitatīvi apgūt Vizuāli plastiskās mākslas programmu;
  • nodrošināt projekta publicitāti.

Publicitāte:

 Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv