Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 2016-1-MDM-M02034
  • Projekta ieviešanas laiks: 02.05.2016. – 30.09. 2016.
  • Projekta mērķis: nodrošināt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas taustiņinstrumentu spēles – klavierspēle programmas nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstībai,  izglītības izcilībai un starptautiskai konkurētspējai, veicinot estētiski domājošu, radošu personību attīstību un izaugsmi Jelgavas novadā.
attels1
  • Projekta kopējais finansējums EUR 1999,00.
  • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums EUR 1000,00.
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums EUR 999,00
  • Iegādāties nepieciešamo pamatlīdzekli- klavieres (pianīnu).
  • Nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā kvalitatīvi apgūt mācību priekšmetu klavierspēle.
  • Nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā sagatavoties  un piedalīties konkursos un festivālos.

Projekta koordinators:

Ella Jerofejeva

Projekta koordinatore
ella.jerofejeva [at] jelgavasnovads.lv