Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr.19/1-14.2/K16
  • Projekta ieviešanas laiks: 06.05.2019. –13.12. 2019.
  • Projekta mērķis: Veicināt amatierteātru darbības nepārtrauktību, māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību Zemgales reģionā.
attels1
  • Projekta kopējais finansējums: EUR 1645,84
  • Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” un Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums:    EUR 1000,00
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums:  EUR  645,84
  • Noorganizēt 20-to jubilejas Lauku amatierteātru festivālu “Bīne”.
  • Noorganizēt Vircavas amatierteātra 155 gadu jubilejas pasākumu un festivāla noslēguma pasākumu.
  • Nodrošināt projekta publicitāti.

Projekta koordinators:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv