Statuss:
Īstenošanā

Projekta Nr.: 2/3-9.5/2024

Projekta ieviešanas laiks: 02.05.2024. –15.12. 2024.

Projekta kopējās izmaksas: 2 094,59 EUR. Zemgales vēsturiskās kultūras programmas 2024 piešķirtais finansējums: 1 200 EUR. Jelgavas novada pašvaldības finansējums: 894,59 EUR.

Foto

Projekta mērķis: veicināt Zemgales reģiona amatierteātru darbības nepārtrauktību, māksliniecisko izaugsmi, kvalitatīvu attīstību un kultūras pieejamību no centriem attālajās Zemgales vēsturiskās zemes teritorijās.

Projekta uzdevumi:

  1. Veicināt Zemgales reģiona amatierteātru darbības nepārtrauktību, māksliniecisko izaugsmi, kvalitatīvu attīstību un kultūras pieejamību Jelgavas novadā, organizējot Lauku amatierteātru festivālu “Bīne”2024.
  2. Noorganizēt Lauku amatierteātru festivāla “Bīne” 2024 noslēguma pasākumu.
  3. Nodrošināt projekta un projekta aktivitāšu publicitāti.

Paredzamais rezultāts:

  1. Veicināta Zemgales reģiona amatierteātru darbības nepārtrauktība, mākslinieciskā izaugsme, kvalitatīva attīstība un kultūras pieejamība Jelgavas novada pagastos, organizējot Lauku amatierteātru festivālu “Bīne” no 2024. gada 19.novembra līdz 2024.gada 30. novembrim.
  2. Noorganizēts Lauku amatierteātru festivāla “Bīne” noslēguma pasākums 2024.gada 30.novembrī, Vircavas pagasta Tautās namā, dodot iespēju skatītājiem redzēt un baudīt daudzveidīgu kultūras programmu.
  3. Nodrošināta projekta un projekta aktivitāšu publicitāte, ievietojot informāciju par projekta aktivitātēm, rezultātiem, atbalstītājiem un finansētājiem Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, laikrakstā Jelgavas novada ziņas, Jelgavas novada Facebook sociālo tīklu kontā, www.kkf.lv un citos masu informācijas līdzekļos. Festivāla afišā tiks ievietoti ZPR, VKKF un LVZ logo.

Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv