Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. KPFI-15.3/14
  • Ieviešanas laiks: 01.07.2014. – 30.01.2015.
  • Projekta mērķis: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Līvbērzes vidusskolas ēkā.
attels1

Kopīgais finansējums: 806 744,08 EUR
kopējās attiecināmās izmaksas 576 848,86 EUR, no kurām  89 487,48 EUR finanšu instrumenta finansējums,  487 361,38 EUR pašvaldības līdzfinansējums un  229 895,22 EUR  neattiecināmās izmaksas. 

Ārsienu siltināšana, cokola siltināšana, 1.stāva grīdas papildus siltināšana, jaunā korpusa jumta papildus siltināšana, vecā korpusa bēniņu pārseguma siltināšana, bēniņu sienu siltināšana, koka logu nomaiņa uz PVC tipa stikla pakešu logiem, durvju nomaiņa uz PVC tipa durvīm, ventilācijas sistēmas montāža-uzstādot mehānisko ventilāciju ar rekuperācijas sistēmu, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana, zibensaizsardzības izbūve, apkures sistēmas rekonstrukcija, izbūvējot jaunu apkures sistēmu ar jauniem sildķermeņiem un regulēšanas iespējām.

Plānotais CO2 emisiju samazinājuma, veicot plānotās aktivitātes 38479.62 kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  199306.25  kWh/gadā

Projekta koordinatori:

Inese Cinovska

Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu vadītāja
inese.cinovska [at] jelgavasnovads.lv
attels

 

attels2