Statuss:
Īstenošanā

Projekta Nr. Nr.2023-1-MDM-M02006

Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2023. –30.09.2023.

valsts_kulturkapitala_fonds

Projekta finansējums:

Projekta kopējais finansējums: 14 351,87 EUR

Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: 5 662 EUR

Jelgavas novada pašvaldības finansējums:  8 689,87EUR

 

Projekta mērķis:

Nodrošināt nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi Jelgavas novada Mūzikas skolās, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstībai, Mūzikas izglītības izcilībai un starptautiskai konkurētspējai, veicinot estētiski domājošu, radošu personību attīstību un izaugsmi Jelgavas novadā.

Projekta uzdevumi:

  1. Iegādāties mūzikas instrumentus Jelgavas novada Mūzikas skolām: Salgales MMS- Fagotu Oskar Adler & Co 1357/125 Jubilee; JNMMS- Yamaha YM-1430 Marimbu; Ozolnieku MS- Sielam Divertimento čellu.
  2. Nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem Jelgavas novada Mūzikas skolās kvalitatīvi apgūt Mūzikas izglītības programmas: Pūšaminstrumentu spēle- Fagota spēle; Sitaminstrumentu spēle; Stīgu instrumentu spēle- Čella spēle.
  3. Nodrošināt projekta aktivitāšu publicitāti.

Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv