Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 2021-1-VIZ-M04004
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.02.2021. –01.10.2021.
  • Projekta mērķis: nodrošināt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas vizuālās mākslas kvalitatīvu izglītību un konkurētspēju uzlabojot nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, estētiski domājošu un radošu personību attīstībai Jelgavas novadā.
attels1
  • Projekta kopējais finansējums: 2430,00 EUR
  • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums:  1700,00 EUR
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums:  730,00 EUR
  1. iegādāties 6 grafiskās planšetes;
  2. dot iespēju bērniem un jauniešiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā kvalitatīvi apgūt Vizuāli plastiskās mākslas programmu;
  3. nodrošināt projekta publicitāti

Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv