Statuss:
Īstenošanā

Projekta Nr.: 2024/14/9.5-3/116

Ieviešanas laiks: 01.06.2024. – 31.08.2024.

Projekta mērķis: veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.

Foto

Projekta īstenotājs: Jelgavas novada pašvaldība

Kopīgais finansējums:

  • kopējās pasākuma plānotās izmaksas ir  196 000 EUR t.sk. NVA finansējums – 82 000 EUR; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums skolēnu darba algai, nodokļiem-   114 000 EUR.

2024. gadā kopā plānotas 190 skolēnu darba vietas:

Izglītības pārvaldes Izglītības iestādes – 108 darba vietas (Vilces pamatskola, Šķibes PII, Elejas PII un Elejas PII Lielplatones filiāle, Staļģenes pamatskola, Svētes pamatskola, Vircavas PII un Vircavas PII Platones un Lielvircavas filiāle, Zaļenieku KAV, Kalnciema vidusskolas PII, Aizupes skola, Kalnciema PII “Mārīte”, Ānes PII Saulīte, Branku PII "Bitīte", Ozolnieku PII Pucīte, Ozolnieku vidusskola, Ozolnieku PII "Zīlīte";

Labklājības pārvalde iestādes– 25 darba vietas (SARC Kalnciems, SARC Eleja, SARC Staļģene, Aktivitāšu centrs “Līvbērze”, Aktivitāšu centrs “Zemgale”, Aktivitāšu centrs “Kalnciems”, Aktivitāšu centrs ”Zaļenieki”, Aktivitāšu centrs “Birztaliņas”, Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Laipa");

Kultūras pārvaldes iestādēs – 16 darba vietas (Vilces pagasta bibliotēka, Salgales Tautas nams, Vecsvirlaukas bibliotēka, Kalnciema pagasta bibliotēka, Elejas saieta nams, Zaļenieku pagasta bibliotēka, Zaļenieku pagasta kultūras nams, Lielplatones pagasta bibliotēka, Ozolnieku Tautas nams, Valgundes pagasta Valgundes bibliotēka);

Centrālā administrācija un pagastu pārvaldes – 41 vietas (Administratīvais departaments, Informācijas tehnoloģiju nodaļa, Tūrisma un uzņēmējdarbības nodaļa (Elejas muižas parks, Lielplatones muiža,  Lielvircavas muiža, Vilces muiža), Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvalde, Salgales, Jaunsvirlaukas, Vircavas, Kalnciema, Lielplatones, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Elejas pagastu pārvaldes).