• Projekta nr. LLI-404
  • Ieviešanas laiks: 01.02.2018.-29.02.2020.
  • Projekta mērķis: Palīdzēt personām ar invaliditāti iekļauties darba tirgū, uzlabot šīs mērķa grupas sociālo integrāciju un padarīt pieejamākas apmācības, kas nodrošinās jaunas profesionālās prasmes
attels1

Projekta kopējās izmaksas: EUR: 247 330  Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 58 930,  no tās programmas finansējums 85% - EUR 50 090.50; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - EUR 5893, valsts līdzfinansējums 5% - EUR 2946.50

Projekta vadošais partneris: Aknīšču mākslas inkubators

Projekta partneri: Jelgavas novada pašvaldība, Paņevežas uzņēmējdarbības konsultāciju centrs

Social inclusion of Disabled Person into the Labour Market (New Skills)

Projekts piedāvā risinājumu problēmai, kas saistīta ar personu ar īpašām vajadzībām integrāciju darba tirgū, uzlabojot šīs mērķa grupas sociālo integrāciju un padarot pieejamākas apmācības, kas sniegs jaunas profesionālās prasmes
Projektā tiks izstrādāta un īstenota individuāli pielāgojama apmācību sistēma jaunu profesionālo prasmju apgūšanai mentora vadībā. Katrs mentors būs profesionālis savā jomā, sagatavots darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai apmācītu tos savā profesijā sagatavojot integrācijai darba tirgū. Projekta ietvaros tiks izstrādāta, pārbaudīta un ieviesta metodoloģija individuāli pielāgojamai apmācību sistēmai un apmācīti 40 mentori, kuri sagatavos 80 personas ar īpašām vajadzībām profesijās mākslas un amatniecības jomās, vai arī darbam
uzņēmumos. 

Projekta koordinators:

Inese Cinovska

Attīstības nodaļas Infrastruktūras projektu vadītāja
inese.cinovska [at] jelgavasnovads.lv