Statuss:
Noslēdzies
 • Projekta Nr. 2015-1LV01-KA102-013236
 • Ieviešanas laiks: 01.06.2015. - 31.05.2016.
 • Projekta mērķi:
  • Ar starptautisku prakšu palīdzību atbalstīt profesionālo izglītības programmu " Restaurācija" un "Autotransports" audzēkņu iemaņu (zināšanu, prasmju un attieksmes) apguvi, lai uzlabotu viņu personīgo attīstību un nodarbināmību;
  • Veikt skolas pedagoģiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai ieviestu un attīstītu duālo profesionālo izglītības sistēmu un uzlabotu mācīšanās kvalitāti profesionālās izglītības programmās " Restaurācija" un "Autotransports";
  • Uzlabot projekta dalībnieku svešvalodas zināšanas (Angļu, vācu);
  • Palielināt skolas spējas, pievilcīgumu un starptautisko dimensiju, lai skolas profesionālās izglītības programmas " Restaurācija" un "Autotransports" atbilstu darba tirgus vajadzībām Eiropā un ārpus tās.
attels

Projekta vadošais partneris: Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Projekta partneri: Profesionālās izglītības centrs Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes (Vācija), European Projects Development Unipessoal Lda (Portugāle)

Kopīgais finansējums EUR: 116526; 100% EK finansējums

 • Projekta sagatavošanās vizītes pie sadarbības partneriem;
 • Nolikuma, vērtēšanas kritēriju izstrāde, komisijas izveide dalībnieku atlasei;
 • Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas „Restaurācija”  10 audzēkņiem un nesenajiem absolventiem profesionālā izglītības iestādē Vācijā 27 dienas, pēcpasākumu nodrošināšana;
 • Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas „Autotransports” 10 audzēkņiem un nesenajiem absolventiem profesionālā izglītības iestādē Portugālē 2 mēnešus, pēcpasākumu nodrošināšana;
 • Sagatavošanās pasākumu nodrošināšana un stažēšanās organizēšana programmas „Restaurācija”  5 audzēkņiem profesionālā izglītības iestādē Vācijā 27 dienas, pēcpasākumu nodrošināšana;
 • 5 programmas „Restaurācija” pedagogu 6 dienu profesionālās pilnveides programmas īstenošana Vācijā;
 • 2 programmas „Restaurācija” pedagogu 4 nedēļu profesionālās pilnveides programmas īstenošana Vācijā;
 • 2 programmas „Autotransports”  pedagogu 6 dienu profesionālās pilnveides programmas īstenošana Portugālē;
 • Publicitātes pasākumi: karjeras dienas, projekta noslēguma konference

Projekta vadītājs:

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv