Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts Nr. 9.3.2.0/19/A/011 ”Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jelgavas novada pašvaldības četrām ārstu praksēm”
  • Projekta ieviešanas laiks 28.08.2019.-28.12.2019.
  • Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūras nodrošinājumu Dzalbs Ainis- ģimenes ārsta un internista praksē, Liepiņa Ilze-ģimenes ārsta praksē, Karlovska Biruta - ģimenes ārsta praksē un Alksne Indra - ģimenes ārsta praksē.
attels1

Projekta ietvaros tiks veikti būvdarbi un būvuzraudzība sekojošās ārstu praksēs:

  • Dzalbs Ainis- ģimenes ārsta un internista praksē – tiks veikta 3 telpu atjaunošana, kuras ietvaros tiks veikta 5 iekšdurvju nomaiņa – skaņas izolācijas nodrošināšanai un vides pieejamības nodrošināšanai, sienu un durvju ailu atjaunošana un paplašināšana un gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīkošana 3 (trīs) doktorāta telpās.
  • Liepiņa Ilze-ģimenes ārsta praksē – tiks veikta apkures sistēmas nomaiņa, jumta seguma nomaiņa un pārseguma siltināšana un bruģētas apmales ierīkošana.
  • Karlovska Biruta - ģimenes ārsta praksē  - tiks veikta 4 telpu atjaunošana, kuras ietvaros tiks veikta 5 iekšdurvju nomaiņa, grīdas seguma un pamatnes demontāža, jaunas grīdas pamatnes un seguma ierīkošana un sienu un griestu atjaunošana.
  • Alksne Indra - ģimenes ārsta praksē – tiks veikta 2 telpu atjaunošana, veicot  grīdas seguma un pamatnes demontāžu un jaunas grīdas pamatnes un seguma ierīkošanu, kā arī starpsienas demontāža un jaunas starpsienas montāža un vienas iekšdurvju nomaiņa.

ir 63702.44 EUR Projekta attiecināmās izmaksas ir 32000 EUR t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums  (ERAF)  ir 27200,00 EUR, valsts budžeta finansējums ir 2880,00 EUR, privātais attiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) ir 1920,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums (privātās neattiecināmās izmaksas) ir 31702.44 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstītas četras ģimenes ārsta prakses, kā rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte Dzalbs Ainis- ģimenes ārsta un internista praksē, Liepiņa Ilze-ģimenes ārsta praksē, Karlovska Biruta - ģimenes ārsta praksē un Alksne Indra - ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem.

Projekts tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.2 Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru 4. kārta ietvaros 

Projekta koordinators: