Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA.VRAA/024
  • Projekta ieviešanas laiks: 23.10.2014 .- 22.04.2015.
  • Projekta mērķis: sekmēt Jelgavas novada interneta pieejas punktu izveidi un pilnveidošanu, uzlabojot ikviena Jelgavas novada  iedzīvotāja iespējas bez maksas piekļūt internetam, sniedzot iespēju izmantot valsts, pašvaldības, komercsabiedrību elektroniskos pakalpojumus un nodrošinot pieeju informācijai, elektroniskajiem pakalpojumiem, izglītības, darba vai atpūtas nolūkā.
attels1

Kopīgais finansējums: 118 708 EUR

ERAF finansējums: 100 901,80 EUR

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām: 3 561,24 EUR

Jelgavas novada pašvaldības budžeta finansējums: 14 244,96 EUR

Mērķauditorija: Jelgavas novada iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, tūristi u.c. interesenti.

Jelgavas novada teritorijā sešu mēnešu laikā tiks izveidoti 16 jauni publiskie interneta pieejas punkti ar bezvadu WIFI zonu, tajā skaitā 5 izveide ar datortehniku. Projekta ietvaros 14 esošie interneta publiskie pieejas punkti tiks pilnveidoti, papildinot tos ar datortehniku, tajā skaitā 3 interneta pieejas punktos pilnveidojot WIFI zonu.

Kopā projektā tiks iegādāti 93 datortehnikas komplekti, 14  daudzfunkcionālās melnbaltās A3 iekārtas, 5 daudzfunkcionālā krāsainā A3 iekārta.

Projekta koordinators:

Zanda Zariņa

Projekta koordinators
zanda.zarina [at] jelgavasnovads.lv