Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts Nr. 16/1-14.2/K39
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2016.–30.11.2016.
  • Projekta mērķis: sekmēt Zemgales kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību, popularizējot un attīstot ērģeļmākslu Jelgavas novadā.
attels1

Projekta finansējums:

  • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: EUR 1400,00;
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums: EUR 91,60.
  • Noorganizēt pasākumu “Rudens mūzikas festivāls „Zemgales ērģeļu die-nas”” Jelgavas novadā, popularizējot ērģeļmākslu Zemgales reģionā;
  • Iedzīvināt sakrālo koncertu tradīcijas Zemgales reģiona, Jelgavas novadā, atbalstot draudžu mūzikas dzīvi;
  • Nodrošināt projekta un pasākuma publicitāti.

Projekta koordinators:

Ella Jerofejeva

Projekta koordinatore
ella.jerofejeva [at] jelgavasnovads.lv
attels1