Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 2018-3-KMA041
  • Projekta ieviešanas laiks: 26.11.2018. –31.05.2019.
  • Projekta mērķis: Veikt Sesavas mācītājmājas arhitektoniski māksliniecisko izpēti.
attels1

Projekta finansējums:

  • Projekta kopējais finansējums: EUR 3470,28
  • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: EUR 2000,00.
  • Sesavas Ev. Lut. Draudzes finansējums: EUR 1470,28

Projektu īsteno Sesasvas Ev. Lut. Draudze

Projekta koordinators:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv