Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 2020-LIT055
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2020. – 30.09.2020.
  • Projekta mērķis: Veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību pirmsskolas un skolu jaunāko klašu vecuma bērniem, organizējot tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Jelgavas novada bibliotēkās.
attels1

Projekta finansējums:

  • Projekta kopējais finansējums: 592,96 EUR
  • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums:  480,00 EUR
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums:  112,96 EUR

Projekta uzdevumi:

  1. Veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību pirmsskolas un skolu jaunāko klašu vecuma bērniem Jelgavas novadā;
  2. Noorganizēt tikšanos ar bērnu grāmatu autoriem Jelgavas novada bibliotēkās lasīšanas veicināšanas pasākumu cikla “Tikšanās vieta- bibliotēka!” ietvaros, veicinot bibliotēku darbību novadā;
  3. Nodrošināt projekta aktivitāšu publicitāti.

Projekta koordinators:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv