Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 21/1-14.2/K 7
  • Projekta ieviešanas laiks: 10.05.2021. –15.12. 2021.
  • Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas tradicionālo amata prasmju pārmantošanu, saglabāšanu un popularizēšanu Jelgavas novadā.
attels1

Projekta kopējās izmaksas: 1289 EUR, tas ir 100% ZPR, LVM, VKKF finansējums. 

  1. Noorganizēt  praktiskās nodarbības  Zemgales tautiskā krekla izšūšanā.

  2. Noorganizēt rokdarbnieču kopas “Vilcenes” darbu izstādi.

  3. Nodrošināt projekta un projekta aktivitāšu publicitāti

  1. Noorganizētas 12 praktiskās nodarbības 10 rokdarbniecēm Zemgales tautiskā krekla izšūšanā. Rokdarbnieces apgūs vienvirziena izvilkuma Zemgales krekla izšūšanas un sašūšanas pamatus, būs izšūti gatavi krekli.

Projektā plānoto aktivitāšu realizācija tiks pielāgota saskaņā ar valsts ārkārtas situāciju uz konkrēto mirkli. Jau tagad paredzam nelielu dalībnieču grupu, kā arī nodarbības attālināti vai pa vienam.

  1. Noorganizēta rokdarbnieču kopas “Vilcenes” darbu izstāde. Tradicionāli Jelgavas novada tautas lietišķās mākslas studijas rīko gada beigās savu darbu izstādes.  Projekta ietvaros tiks ierīkota  izstāde Vilces pagasta Vilces tautas nama telpās.

Nepieciešamības gadījumā, lai ārkārtas situācijā nodrošinātu izstādes atklāšanu/publicitāti, tad plānojam nodrošināt darbu foto galeriju Facebook sociālajos tīklos Vilces tautas nama lapā un www.jelgavasnovads.lv  mājas lapā.

  1. Nodrošināta projekta un projekta aktivitāšu publicitāte ievietojot informāciju par projekta aktivitātēm, rezultātiem, atbalstītājiem un finansētājiem Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, Valsts Kultūrkapitāla fonda mājas lapā www.kkf.lv  sadaļā- pasākumi, sociālajā tīklā www.facebook.com

Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv