Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr.14-06-LL08-L413201-000008
  • Projekta ieviešanas laiks: 03.12.2014.- 01.06.2015.
  • Projekta mērķis: iekārtot ugunskura vietu publisku pasākumu norisei Līvbērzē, gadskārtu svētku , brīvā laika pavadīšanas iespējām, dažādām iedzīvotāju grupām atbilstoši interesēm un vajadzībām.
attels2

Kopīgais finansējums, EUR: 2899,25 (pašvaldības līdzfinansējums –289,92 ; ELFLA – 2609,32 )

Galvenās aktivitātes: Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs pašvaldības iedzīvotājus un viesus, jo pilnveidojot un dažādojot atpūtas vietas  aktivitāšu organizēšanai, tiks:

  • risinātas brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādām iedzīvotāju grupām atbilstoši interesēm un vajadzībām,
  • sekmētas kultūras un izglītojošo aktivitāšu pieejamība plašākam iedzīvotāju lokam,
  • veicināta dzīves kvalitātes paaugstināšanās, nodrošinot kultūras un izglītības aktivitāšu dažādību - pasākumu organizēšanai.                                                                                                    
  • Ierīkots jauns, mūsdienīgs atpūtas vietas laukums.
  • Ierīkota ugunskura vieta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  • Izveidota taka

Projekta koordinators:

Zanda Zariņa

Projekta koordinators
zanda.zarina [at] jelgavasnovads.lv
attels2

 

attels

 

attels1