Statuss:
Noslēdzies

Projekts Nr.3.3.1.0/16/I/009
Ieviešanas laiks: 21.04.2017.–31.12.2017.
Projekta mērķis: palielināt privāto investīciju apjomu Jelgavas novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībā atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, pārbūvējot Jelgavas novada pašvaldības ceļu infrastruktūru.

attels1

Projekts tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1 “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.  

  • Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt ceļu infrastruktūru, sekojošiem ceļu posmiem Jelgavas novada pašvaldībā - Valgundes pagasta ielas Meža iela pārbūve km 0,00-0,650, Sesavas pagasta ceļa Saulstaru iela – Blūdži  pārbūve km 0,00 – km 0,680, Sesavas pagasta Buķu ielas pārbūve km 0,00 – km 0,160 un Platones pagasta ceļa „Lielvircavas kapi – Alksnāji – Lietuvas šoseja” pārbūve km 0,00 – km 1,170.
  • Projektā ir plānotas sekojošas izmaksas, tas ir 4 ceļu posmiem tika veikta ceļu būvprojektu izstrāde (ietverot  inženierizpēti), autoruzraudzība, būvuzraudzība un būvniecība.
  • Tiks veikta ceļu posma Valgundes pagasta ielas Meža iela pārbūve km 0,00-0,650;
  • Tiks veikta ceļu posma Sesavas pagasta ceļa Saulstaru iela – Blūdži  pārbūve km 0,00 – km 0,680;
  • Tiks veikta ceļu posma Sesavas pagasta Buķu ielas pārbūve km 0,00 – km 0,160;
  • Tiks veikta ceļu posma Platones pagasta ceļa „Lielvircavas kapi – Alksnāji – Lietuvas šoseja” pārbūve km 0,00 – km 1,170;
  • Radīta droša, sakārtota vide Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotājiem.

Projekta kopējās izmaksas: 1 061 845,04 EUR, kur ERAF - 697 193.93 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām - 75 718.90 EUR, pašvaldības finansējums – 288 932.21 EUR.

Projekta koordinators: