Statuss:
Noslēdzies

Projekts: Nr.3.3.1.0/16/I/032
Ieviešanas laiks: 08.08.2017. – 07.12.2018.

Projekta mērķis: palielināt privāto investīciju apjomu Jelgavas novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībā atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, pārbūvējot Jelgavas novada pašvaldības ceļu infrastruktūru.​

attels1

Projekts tiek īstenots Specifiskā atbalsta mērķa 3.3.1 “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.  

Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt ceļu infrastruktūru, sekojošiem ceļu posmiem Jelgavas novada pašvaldībā:

 • Jelgavas novada pašvaldības Vircavas pagasta ceļa Nr.61 "MS-Dainas-JM" pārbūve km 0.00-2.00
 • Jelgavas novada pašvaldības Jaunsvirlaukas pagasta ceļa Līči-Pirtnieki-Vecsvirlaukas šoseja pārbūve km 0,00-km 0,110
 • Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta ceļa Nr.34 "Kalnrozes - Valdeikas" pārbūve km 0.00-2.00 
 • Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku pagasta ceļa Nr.11 "Ķemeri - Zanderi" pārbūve km 5.54-7.54
 • Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta Lielupes ielas 120 m pārbūve 
 • Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku pagasta ceļa Nr.11 "Ķemeri - Zanderi" pārbūve km 3.46-5.46.

Projektā ir plānotas sekojošas izmaksas, tas ir 6 ceļu posmiem tika veikta ceļu būvprojektu izstrāde (ietverot  inženierizpēti), tiks veikta būvuzraudzība un būvniecība. 

 • Tiks veikta ceļu posma Vircavas pagasta ceļa Nr.61 "MS-Dainas-JM" pārbūve km 0.00-2.00; 
 • Tiks veikta ceļu posma Jaunsvirlaukas pagasta ceļa Līči-Pirtnieki-Vecsvirlaukas šoseja pārbūve km 0,00-km 0,110; 
 • Tiks veikta ceļu posma Vilces pagasta ceļa Nr.34 "Kalnrozes - Valdeikas" pārbūve km 0.00-2.00;
 • Tiks veikta ceļu posma Zaļenieku pagasta ceļa Nr.11 "Ķemeri - Zanderi" pārbūve km 5.54-7.54;
 • Tiks veikta ceļu posma Kalnciema pagasta Lielupes ielas 120 m pārbūve; 
 • Tiks veikta ceļu posma Zaļenieku pagasta ceļa Nr.11 "Ķemeri - Zanderi" pārbūve km 3.46-5.46;
 • Radīta droša, sakārtota vide Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Projekta kopējās izmaksas: 3 266 711.98 EUR, kur ERAF – 1 906 354.84 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām – 340 089.28 EUR, pašvaldības finansējums – 1 020 267.86 EUR.

Projekta koordinators: