Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 20/1-14.2/K 43
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2020. –11.12. 2020.
  • Projekta mērķis: Veikt Vilces muižas divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurāciju, veicinot līdzsvarotu kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā.
attels1

Projekta kopējais ZPR, LVM, VKKF finansējums ir  1124,31 EUR. 

  • Veikt Vilces muižas divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurāciju.
  • Nodrošināt projekta publicitāti
  • Veikta Vilces muižas divviru koka iekšdurvju un durvju virsgaismas loga restaurācija, saskaņā ar restaurācijas darbu programmu, Nacionālās Kultūras Mantojuma pārvaldes ieteikumiem un Tāmi.
  • Nodrošināta projekta publicitāte ievietojot informāciju par projektu Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, laikrakstā Jelgavas novada ziņas, sociālajā tīklā Facebook https://www.facebook.com/jelgavasnovads/www.kkf.lv 

Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv