Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 2021-1-KMA022
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2021. –31.12.2021.
  • Projekta mērķis: veikt Vilces muižas kungu mājas telpas Nr. 14 sienas krāsojuma konservāciju, veicinot kultūras mantojuma saglabāšanu, pieejamību un popularizēšanu Jelgavas novadā, Latvijā un ārpus tās.
attels
  • Projekta kopējais finansējums: 3513,74 EUR
  • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums:  3000,00 EUR
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums:  513,74 EUR
  1. veikt Vilces muižas kungu mājas telpas Nr. 14 sienas krāsojuma atsegšanu un konservāciju, saskaņā ar konservācijas programmu un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) ieteikumiem, veicinot kultūras mantojuma saglabāšanu, pieejamību un popularizēšanu;
  2. nodrošināt projekta publicitāti.

Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv