Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 21/1-14.2/K 19
  • Projekta ieviešanas laiks: 10.05.2021. –15.12. 2021.
  • Projekta mērķis: veikt Vilces muižas kungu mājas divu logu atjaunošanu, veicinot līdzsvarotu kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai.
attels1

Projekta kopējās izmaksas: 2250,76 EUR, tas ir 100% ZPR, LVM, VKKF finansējums. 

  1. Veikt Vilces muižas kungu mājas divu logu atjaunošanu.
  2. Nodrošināt projekta publicitāti
  1. Veikta Vilces muižas kungu mājas divu logu atjaunošana, saskaņā ar atjaunošanas/restaurācijas darbu programmu, Nacionālās Kultūras Mantojuma pārvaldes ieteikumiem un Tāmi.
  2. Nodrošināta projekta publicitāte ievietojot informāciju par projektu Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, laikrakstā Jelgavas novada ziņas, Jelgavas novada un Vilces muižas Facebook sociālo tīklu kontā, www.kkf.lv

Projekta vadītāja:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv