Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts Nr. KPFI-15.1/75
  • Ieviešanas laiks: 17.01.2013 – 31.10.2013.
  • Projekta mērķi: siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti un samazinot siltumenerģijas patēriņu Vilces pamatskolas ēkā.
attels1

Projekta pieteicējs: Jelgavas novada pašvaldība

Kopīgais finansējums LVL: 399 226,24; programmas finansējums 213 335,00; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 185 891,24.

Galvenās aktivitātes:

  • Bēniņu siltināšana, koka durvju un logu nomaiņa uz koka pakešu tipa durvīm un logiem, energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, kā arī elektrības sistēmas sakārtošana, ventilācijas rekuperācijas sistēmas sakārtošana un apkures sistēmas sakārtošana -  jauna apkures katla uzstādīšana, veicot tehnoloģiju pāreju no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem.
  • Plānotais CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, veicot plānotās aktivitātes ir – 131016.8 kgCO2.

Projekta koordinators:

attels1