Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr.17/1-14.2/K 18
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2017. –01.12. 2017.
  • Projekta mērķis: atbalstīt kultūras mantojuma lietpratēju – meistaru – zināšanu un prasmju tālāknodošanu Jelgavas novada rokdarbniecēm tunikveida Zemgales krekla darināšanā.
attels1

Projekta finansējums:

Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: EUR 1080,00

  • Pilnveidot zināšanas un apgūt prasmes Zemgales sieviešu tunikveida krekla darināšanā.
  • Darināt Zemgales sieviešu tunikveida kreklus katrai projekta dalībniecei.
  • Iekārtot izstādi Jelgavas novada Līvbērzes kultūras namā un Valgundes IKSC “Avoti”.
  • Nodrošināt projekta publicitāti

Projekta koordinators:

Ella Jerofejeva

Projekta koordinatore
ella.jerofejeva [at] jelgavasnovads.lv