Statuss:
Noslēdzies
 • Projekta Ieviešanas laiks: 01.07.2014. – 31.12.2014.
 • Projekta mērķis: saglabāt un attīstīt Zemgalei raksturīgo tautas lietišķās mākslas priekšmetu darināšanas prasmes un tradīcijas, iesaistot Jelgavas novada iedzīvotājus.
attels1

Kopīgais finansējums: 1000 EUR;

 • Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 500 EUR;
 • ZPR /VKKF finansējums– 500 EUR;
 • Izpētīt Zemgales novadam raksturīgās tautiskās austās jostas.
 • Iegādāties inventāru un materiālus radošo darbnīcu, semināru cikla noorganizēšanai.
 • Noorganizēt 6 radošās darbnīcas.
 • Noaust Zemgales novadam raksturīgos jostu fragmentus, kultūras mantojuma saglabāšanai.
 • Noorganizēt izglītojošus seminārus-lekcijas  lietišķās mākslas studiju vadītājiem, dalībniekiem un citiem interesentiem;
 • Ierīkot Tautas lietišķās mākslas darbu izstādi.
 • Nodrošināt projekta aktivitāšu publicitāti.

Projekta koordinators:

Ella Jerofejeva

Projekta koordinatore
ella.jerofejeva [at] jelgavasnovads.lv
attels1