Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2014. – 30.12.2014.
  • Projekta mērķis: popularizēt Zemgales gadskārtu tradīcijas, iesaistot vietējos iedzīvotājus un citus interesentus Jelgavas novadā. Mērķa sasniegšanā īpašu uzsvaru liekot uz  jauno paaudzi Latvijas tradīciju turpinātāju.
attels1

Kopīgais finansējums: 1000 EUR;

  • Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 500 EUR;
  • ZPR/VKKF finansējums– 500 EUR.
  • Izpētīt un popularizēt Emburgas teicēja Ģederta Kārkliņa dziesmas un rotaļas;
  • Iegādāties mūzikas instrumentus semināru- apmācību cikla noorganizēšanai un projekta aktivitāšu nodrošināšanai.
  • Noorganizēt 5 nodarbības kokles spēles apmācību ciklu kopas dalībniekiem un interesentiem.
  • Noorganizēt un novadīt 4 gadskārtu svētku pasākumus, iesaistot vietējos iedzīvotājus un interesentus.
  • Nodrošināt projekta aktivitāšu publicitāti

Projekta koordinators:

Ella Jerofejeva

Projekta koordinatore
ella.jerofejeva [at] jelgavasnovads.lv