09.12.2022.

Mūzikas un mākslas skolas

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola

 • Profesionālās ievirzes programma „Klavierspēle”, 10V21201 (1.-9.klasei, Glūdas pagastā un mācību punktā Valgundē)
 • Profesionālās ievirzes programma „Flautas spēle”, 10V21203 (1.-9.klasei, Glūdas pagastā un mācību punktā Elejā)
 • Profesionālās ievirzes programma „Akordeona spēle”, 20V21201 (1.-9.klasei, mācību punktā Valgundē)
 • Profesionālās ievirzes programma „Kora klase”, 20V21206 (1.-9.klasei, mācību punktā Līvbērzē)
 • Profesionālās ievirzes programma „Sitaminstrumentu spēle”, 10V21204 (1.-9.klasei, Glūdas pagastā, mācību punktos, Zaļeniekos un Elejā)
 • Profesionālās ievirzes programma „Vizuāli plastiskā māksla”, 20V21100 (no 10 gadu vecuma; Glūdas pagastā, mācību punktos Elejā, Valgundē, Kalnciemā, Zaļeniekos, Līvbērzē)
Ozolnieku Mūzikas skola

Ozolnieku Mūzikas skola

 • Taustiņinstrumentu spēle 20V 212 011  Klavierspēle,
 • Taustiņinstrumentu spēle 20V 212 011 Akordeona spēle,
 • Stīgu instrumentu spēle 20V 212 021 Vijoles spēle,
 • Stīgu instrumentu spēle 20V 212 021 Čella spēle,
 • Pūšaminstrumentu spēle 20V 212 031 Saksofona spēle,
 • Pūšaminstrumentu spēle 20V 212 031 Flautas spēle,
 • Pūšaminstrumentu spēle 20V 212 031 Trompetes spēle,
 • Pūšaminstrumentu spēle 20V 212 031 Eifonija spēle,
 • Sitaminstrumentu spēle 20V 212 041 .
Salgales Mūzikas un mākslas skola

Salgales Mūzikas un mākslas skola

Profesionālās ievirzes programmas:

 • Klavierspēle 10V 212011 un 20V 21011
 • Akoredona spēle 20V 212011
 • Ģitāras spēle 20V 212011
 • Flautas spēle 20V 21 031
 • Saksofona spēle 20V 212031
 • Trompetes spēle 10V 212031
 • Sitaminstrumentu spēle 10V 212041 un 20V 212041
 • Fagota spēle 20V212031
 • Vizuāli plastiskā māksla 20V 21100

Interešu izglītības programmas:

 • “Keramika”
 • “Mūzikas ābecīte”
 • “Instrumentālais ansamblis”