14.08.2022.

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola

Drukāt
 • Profesionālās ievirzes programma „Klavierspēle”, 10V21201 (1.-9.klasei, Glūdas pagastā un mācību punktā Valgundē)
 • Profesionālās ievirzes programma „Flautas spēle”, 10V21203 (1.-9.klasei, Glūdas pagastā un mācību punktā Elejā)
 • Profesionālās ievirzes programma „Akordeona spēle”, 20V21201 (1.-9.klasei, mācību punktā Valgundē)
 • Profesionālās ievirzes programma „Kora klase”, 20V21206 (1.-9.klasei, mācību punktā Līvbērzē)
 • Profesionālās ievirzes programma „Sitaminstrumentu spēle”, 10V21204 (1.-9.klasei, Glūdas pagastā, mācību punktos, Zaļeniekos un Elejā)
 • Profesionālās ievirzes programma „Vizuāli plastiskā māksla”, 20V21100 (no 10 gadu vecuma; Glūdas pagastā, mācību punktos Elejā, Valgundē, Kalnciemā, Zaļeniekos, Līvbērzē)
 • Adrese: Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040
 • Tālrunis: 63077160
 • Direktore: Dace Laure
 • E-pasts: jnmms@jelgavasnovads.lv
 • Tīmekļa vietne: www.jnmms.lv

Mācību punktu adreses:

 • Kalnciema vidusskola, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3016;
 • Elejas vidusskola, Meža prospekts 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023;
 • Līvbērzes vidusskola, Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014;
 • Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola,"Zaļenieku izglītības centrs", Zaļenieki, Zaļenieku pag., Jelgavas nov., LV-3011;
 • Kalnciema pagasta vidusskola, Lielupes iela 21, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016.