03.12.2022.

Pamatskolas izglītības programmas

Sesavas pamatskola

Sesavas pamatskola

 • Pamatizglītības programma - programmas kods 21011111 (1.-9.klase),
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem - programmas kods: 21015611 (1.-9. klase)
Ozolnieku vidusskola

Ozolnieku vidusskola

 • Vispārējās Pamatizglītības izglītības programma - Programmas kods: 21011111 (1.-9. klase)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem - Programmas kods: 21015611 (1.-9. klase)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem - Programmas kods: 21015811 (1.-9. klase)
Aizupes pamatskola

Aizupes pamatskola

 • Pamatizglītības programma, 21011111 (1.-9. klasei)
Elejas vidusskola

Elejas vidusskola

 • Pamatizglītības programma, 21011111 (1.-9.klase)
 • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma, 21011811 (1.-9.klase)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 21015611 (1.-9.klase)
 • Pamatizglītības 2.posma programma, 23011113 (neklātiene), (7.-9.klase)
Garozas pamatskola

Garozas pamatskola

 • Vispārējā pamatizglītības programma, 21011111
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 21015611
Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

 • Pamatizglītības programmu (kods 21011113); (neklātiene) 1.-9.klasēs Svētes konsultāciju punktā
 • Pamatizglītības programmu (kods 21011114); (tālmācība) 1.-9.klasei Svētes konsultāciju punktā
Kalnciema pagasta pamatskola

Kalnciema pagasta pamatskola

 • Pamatizglītības programma, 21011111 (1.-9. klasei)
Kalnciema vidusskola

Kalnciema vidusskola

 • Pamatizglītības programma, 21011111 (1.–9. klasei)
Līvbērzes pamatskola

Līvbērzes pamatskola

 • Pamatizglītības programma, 21011111 (1.–9. klasei)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 21015611 (1.–9. klasei)
Staļģenes vidusskola

Staļģenes vidusskola

 • Pamatizglītības programma, 21011111 (1.–9. klasei)
Svētes pamatskola

Svētes pamatskola

 • Pamatizglītības programma, 21011111 (1.-9. klasei)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 21015611 (1.-9. klasei)
 • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma, 21014111 (1.-3. klasei)
Šķibes pamatskola

Šķibes pamatskola

 • Pamatizglītības programma, 21011111 (1.–9. klasei)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 21015611 (1.–9. klasei)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 21015811 (1.–9. klasei)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, 21015911 (1.-9.klasei)
Vilces pamatskola

Vilces pamatskola

 • Pamatizglītības programma, 21011111 (1.–9. klasei)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 21015611 (1.–9. klasei)
Vircavas pamatskolas Platones filiāle

Vircavas pamatskolas Platones filiāle

 • Pamatizglītības programma,  21011111 (1.–9. klasei)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 21015611 (1.–9. klasei)
Teteles pamatskola

Teteles pamatskola

 • Pamatizglītības programma (21011111)
 • Pamatizglītības mazākumtautību programma (21011121)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (21015621)
Vircavas pamatskola

Vircavas pamatskola

 • Pamatizglītības programma,  21011111 (1.–9. klasei)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 21015611 (1.–9. klasei)
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

 • Pamatizglītības programma, 21011111 (1.-9. klasei)