14.08.2022.

Garozas pamatskola

Drukāt
  • Vispārējā pamatizglītības programma, 21011111
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 21015611

Garozas pamatskola

  • Adrese: Ģarozas pamatskola”, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV 3045
  • Direktore: Dina Štelmahere
  • Tālrunis: 26185548
  • e- pasts: garozaspsk@jelgavasnovads.lv

Garozas pamatskolas nolikums