30.11.2022.

Līvbērzes pamatskola

Drukāt
  • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)

Līvbērzes pamatskola
(Līvbērzes pagasta pārvalde)

    Adrese: Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3014
    Tālrunis: 63072588
    Direktore: Daiga Podkalna
    E-pasts: livberzespsk@jelgavasnovads.lv
    Mājas lapa: www.livberzesvsk.lv


Līvbērzes pamatskolas nolikums