29.11.2022.

Ozolnieku Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"

Drukāt
  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods: 0101 1111)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem ( kods: 0101 5611)
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods: 0101 55 11)

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"

  • Adrese: Meliorācijas iela 10, Ozolnieki, Jelgavas novads LB-3018
  • Tālrunis: 63050116, 63050216, Mob.tel. 26656663
  • Vadīāja: Laura Klegere-Dortāne
  • e-pasts: zilite@jelgavasnovads.lv