29.11.2022.

Ozolnieku Pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"

Drukāt
  • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01 0111 11 (1,5-7gadi)
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01 0155 11 (1,5-7gadi)
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611 (1,5-7gadi)

Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestāde “Pūcīte”

  • Adrese: (1,5-4 gadi) Stadiona iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018, (4-7 gadi) Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
  • Tālrunis: 26312820
  • Vadītāja: Jolanta Kupriša
  • e-pasts: pucite@jelgavasnovads.lv
  • facebook konts: facebook.com/puciteozolnieki