30.11.2022.

Ānes Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Drukāt
  • Pirmsskolas izglītības programma, 0101 11 11;
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, 0101 55 11;
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 01015611;
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, 01015711;
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, 01015411.