29.11.2022.

Garozas pamatskola

Drukāt
  • Pirmsskolas izglītības programma , 01011111
  • Speciālās pirmsskolas programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem  01015611

Garozas pamatskola

  • Adrese: Ģarozas pamatskola”, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV 3045
  • Direktore: Dina Štelmahere
  • Tālrunis: 26185548
  • e- pasts: garozaspsk@jelgavasnovads.lv

Garozas pamatskolas nolikums