07.12.2022.

Vidusskolas izglītības programmas

Elejas vidusskola

Elejas vidusskola

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, 31011011 (10.–12. klasei)
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, 31011013 (neklātiene), (10.–12. klasei)
Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu   (kods 31011013); (neklātienē) 10.-12.klasēs Svētes konsultāciju punktā
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu  (kods 31011014); (tālmācībā) 10.-12.klasēs Svētes konsultāciju punktā
 • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu  (kods 31012013); (neklātienē) 10.-12.klasēs Svētes konsultāciju punktā
 • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu  (kods 31012014); (tālmācībā) 10.-12.klasēs Svētes konsultāciju punktā

 

Kalnciema vidusskola

Kalnciema vidusskola

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, 31011011(10.un 12. klasei)
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (Valsts aizsardzības mācība), 31014011 (11. klasei)
Ozolnieku vidusskola

Ozolnieku vidusskola

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma - Programmas kods: 31016011 (10.-12. klase)
Staļģenes vidusskola

Staļģenes vidusskola

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programma, 31011014,(10.–12. klasei)
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Profesionālās programmas:

 • Restaurācija, 33211031, kvalifikācija- restauratora asistents (ar pamatizglītību)
 • Restaurācija, 35b211031, kvalifikācija- restauratora asistents (ar vidējo izglītību)
 • Būvdarbi, 32a582011, kvalifikācija- mūrnieks(ar pamatizglītību)
 • Ēdināšanas pakalpojumi, 35b811021, kvalifikācija - pavārs (ar vidējo izglītību)
 • Administratīvie un sekretāra pakalpojumi, 35b34601; kvalifikācija - klientu apkalpošanas speciālists (ar vidējo izglītību)
 • Augkopība, 35b621011, kvalifikācija - augkopības tehniķis (ar vidējo izglītību)
 • Kokizstrādājumu izgatavošana, 35b543041, kvalifikācija - būviztrādājumu galdnieks (ar vidējo izglītību)