14.08.2022.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

Drukāt
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu   (kods 31011013); (neklātienē) 10.-12.klasēs Svētes konsultāciju punktā
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu  (kods 31011014); (tālmācībā) 10.-12.klasēs Svētes konsultāciju punktā
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu  (kods 31012013); (neklātienē) 10.-12.klasēs Svētes konsultāciju punktā
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmu  (kods 31012014); (tālmācībā) 10.-12.klasēs Svētes konsultāciju punktā

 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
(Jelgavas novada pašvaldība)

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola ir Jelgavas novada Domes izveidota izglītības iestāde, kura nodarbojas ar pamata un vidējās izglītības programmu īstenošanu, sniedzot pakalpojumus Jelgavas novada un citu pašvaldību iedzīvotājiem. Mācības notiek neklātienē, kā arī izmantojot tālmācības metodi.

  1. Svētes konsultāciju punkts;