06.07.2022.

Metodisko apvienību vadītāji un kontakti

Drukāt

 

JELGAVAS NOVADA METODISKĀ DARBA PRIORITĀTES 2021./2022. MĀCĪBU GADAM

Mācību joma/ metodiskā apvienība

Vārds, uzvārds

Iestāde

e – pasts

Darba plāns

Mācību joma  VALODAS

 

Angļu valoda

Inese Grigaļeviča

Elejas vidusskola

ginese64@inbox.lv

DARBA PLĀNS 2021./2022.

Latviešu valoda, literatūra

Dace Zevaliča

Elejas vidusskola

dace.zevalica@inbox.lv

DARBA PLĀNS 2021./2022.

 MA Krievu valoda

Olga Rožko

Šķibes pamatskola

olgarozko@inbox.lv

DARBA PLĀNS 2021./2022.

Mācību joma TEHNOLOĢIJAS

 

Dizains un tehnoloģijās

Dace Supe

Svētes pamatskola

dsupe@inbox.lv

DARBA PLĀNS 2021./2022.

Dizains un tehnoloģijās

Iluta Aleksīna

Salgales pamatskola

aleksil@inbox.lv

 

Mācību joma DABASZINĀTNES

 

Dabaszinības, ķīmija, fizika, bioloģija

 

Sanita Lapāne

Kalnciema vidusskola

sanita.lapane@gmail.com

DARBA PLĀNS 2021./2022.

Mācību joma MATEMĀTIKA

 

Matemātika

Larisa Ragele

Staļģenes vidusskola

larisa_r@inbox.lv

DARBA PLĀNS 2021./2022.

Mācību joma SOCIĀLĀ UN PILSONISKĀ

 

Sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture, Latvijas un pasaules vēsture, Pasaules vēsture, Latvijas vēsture

Irisa Eidaka

Līvbērzes pamatskola

eidakairisa@inbox.lv

DARBA PLĀNS 2021./2022.

Mācību joma VASELĪBA UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES

 

Sports un veselība

Edīte Čakša

Staļģenes vidusskola

edite.caksa@jelgavasnovads.lv

DARBA PLĀNS 2021./2022.

Mācību joma KULTŪRAS IZPRATNE UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLA

 

Mūzika, literatūra, vizuālā māksla, teātra māksla

Rūta Bergmane

Andra Kurga

Ozolnieku vidusskola

Svētes pamatskola

ruta.bergmane@ozolniekuvsk.lv

andra.meinerte@inbox.lv

DARBA PLĀNS 2021./2022.

Mācību joma PIRMSSKOLA UN SĀKUMSKOLA

 

Sākumskola

Santa Rozenberga

Līvbērzes pamatskola

santa.rozenberga@livberzesvsk.lv

DARBA PLĀNS 2021./2022.

Pirmsskola

Valentīna Saviča

 

Izglītības pārvalde

valentina.savica@jelgavasnovads.lv

 

DARBA PLĀNS 2021./2022.

Metodiskās apvienības jeb metodiskā atbalsta grupas

 

Atbalsta personāls jeb iekļaujošā izglītība

Ilze Brakmane

Izglītības pārvalde

ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv

DARBA PLĀNS 2021./2022.

Plašāka skolēna izglītības pieredze jeb klases audzinātāji

Silvija Saleniece

Staļģenes vidusskola

silvasal@inbox.lv

DARBA PLĀNS 2021./2022.