07.12.2022.

Metodisko apvienību vadītāji un kontakti

Drukāt

Mācību jomu koordinatori un  metodisko apvienību vadītāji Jelgavas novadā 2022./ 2023.m.g.

Mācību joma

Vārds, uzvārds

Darba vieta

Mācību priekšmeti, amats

e-pasts oficiālai  saziņai ar VISC

Tālr.nr.

 

Pirmsskola

 

un

 

sākumskola

Lāsma Geidāne

 

 

 

Santa Rozenberga

Izglītības pārvalde

 

 

 

Līvbērzes pamatskola,

galvenā speciāliste

pirmsskolas izglītības programmu jautājumos

 

Sākumskolas skolotāja

lasma.geidane@jelgavasnovads.lv

 

 

 

 

santa.rozenberga@livberzesvsk.lv

 

63024895

29173661

 

 

 

 

26445346

DARBA PLĀNS 2022./2023. m.g. 

Sociālā un pilsoniskā

Irisa Eidaka

 

Līvbērzes pamatskola

Vēsture, sociālās zinības, dabaszinības, ģeogrāfija

eidakairisa@inbox.lv

 

26577132

 

Valodas

Gunita Tolēna

 

 

Elīna Kuķalka

 

 

Olga Rožko

Kalnciema vidusskola

 

 

Teteles pamatskola

 

Šķibes pamatskola

Angļu valodas

 

Latviešu valoda un literatūra

 

 

Krievu valodas MA vadītāja

gunnite@inbox.lv

 

 

 

elina.kukalka@gmail.com

 

 

olgarozko@inbox.lv

26953858

 

 

 

26020799

 

 

28451480

 

Tehnoloģijas

Dace Supe

 

 

 

Ilze Jansone

Svētes pamatskola

 

 

 

Elejas vidusskola

Dizains un tehnoloģijas, fizika, inženierzinības, datorika

Dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, datorika

dsupe@inbox.lv

 

 

 

ilzejan85@gmail.com

 

29102233

 

 

 

25999283

 

 

Veselība un fiziskās aktivitātes

Edīte Čakša

 

 

Staļģenes vidusskola

 

 

Sports un veselība

 

edite.caksa@jelgavasnovads.lv

 

28242574

 

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Solvita Grasmane

 

 

Andra Kurga

Līvbērzes pamatskola

 

 

Svētes pamatskola

Mūzika

 

 

Vizuālā māksla

solvita.grasmane@gmail.com

 

 

 

andra.meinerte@inbox.lv

 

22037566

 

 

26323655

 

Matemātika

Sigita Krauze

Ozolnieku vidusskola

Matemātika

sigitakrauze@inbox.lv

 

 

29382260

 

Dabaszinātnes

Sanita Lapāne

 

Kalnciema vidusskola

Ķīmija, ģeogrāfija, dizains un tehnoloģijas

 

sanita.lapane@gmail.com

24954586

 

Plašāka skolēna izglītības pieredze

Inga Eihentāle

Neklātienes vidusskola

 

inga.eihentale@jelgavasnovads.lv

 63084021, 26318860

 

Iekļaujošā izglītība

Ilze Brakmane

Izglītības pārvalde

Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja

ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv

 

 

25707966

 

Izglītības tehnoloģijas

Jānis Erno

Izglītības pārvalde

Galvenais speciālists izglītības tehnoloģiju jautājumos

 

janis.erno@jelgavasnovads.lv

 

 63012258

 

26377942