09.12.2022.

Bibliotēku maksas pakalpojumi

Drukāt
Pakalpojums
Vienība
Cena
bez PVN (euro)
PVN (euro)
Cena
ar PVN (euro)
Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie pakalpojumi1
Melnbalta kopēšana vai datorizdruka no bibliotēkas krājuma
Teksts
1 A4 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
1 A3 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
0,08
0,15
 
 
0,12
0,21
-
 
 
-
-
 
 
-
Attēls
1 A4 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
1 A3 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
0,12
0,23
 
 
0,17
0,31
-
 
 
-
-
 
 
-
Krāsaina teksta/attēla kopēšana vai datorizdruka no bibliotēkas krājuma
Ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums
1 A4 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
0,21
0,41
-
-
½ lpp. aizpildījums
1 A4 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
0,41
0,81
-
-
Pilns lapas aizpildījums
1 A4 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
0,62
1,23
-
-
Ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums
1 A3 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
0,25
0,47
-
-
½ lpp. aizpildījums
1 A3 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
0,50
0,97
-
-
Pilns lapas aizpildījums
1 A3 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
0,75
1,47
-
-
Pakalpojums
Vienība
Cena
bez PVN (euro)
PVN (euro)
Cena
ar PVN (euro)
Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamie pakalpojumi
Melnbalta kopēšana no apmeklētāju dokumentiem
Teksts
1 A4 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
1 A3 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
0,08
0,15
 
 
0,12
0,21
 
0,02
0,03
 
 
0,03
0,04
 
0,10
0,18
 
 
0,15
0,25
Attēls
1 A4 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
1 A3 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
0,12
0,23
 
 
0,17
0,31
 
0,03
0,05
 
 
0,04
0,07
 
0,15
0,28
 
 
0,21
0,38
Krāsaina teksta/attēla kopēšana no apmeklētāju dokumentiem
Ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums
1 A4 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
0,21
0,41
 
0,04
0,09
 
0,25
0,50
½ lpp. aizpildījums
1 A4 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
0,41
0,81
 
0,09
0,17
 
0,50
0,98
Pilns lapas aizpildījums
1 A4 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
0,62
1,23
 
0,13
0,26
 
0,75
1,49
Ne lielāks par ¼ lpp. aizpildījums
1 A3 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
0,25
0,47
 
0,05
0,10
 
0,30
0,57
½ lpp. aizpildījums
1 A3 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
0,50
0,97
 
0,11
0,20
 
0,61
1,17
Pilns lapas aizpildījums
1 A3 formāta lapa
(vienpusēji)
(divpusēji)
 
0,75
1,47
 
0,16
0,31
 
0,91
1,78
Skenēšana
1 A4 formāta lapa
0,08
0,02
0,10

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta “e” apakšpunktu.