03.02.2023.

Aktivitāšu centrs "Līvbērze''

Drukāt
 • Vadītājs: Smaida Vērza
 • Tālrunis: 29268742
 • E-pasts: smaida.verza@jelgavasnovads.lv
 • Adreses: 
  • Ceriņu iela 2, Vārpa, Līvbērzes pagasts
  • Jelgavas iela 19, Līvbērze
  • Jelgavas iela 4b, Līvbērze

Darba laiks:

 

Ceriņu iela 2, Vārpa

Jelgavas iela 4b, Līvbērze
Pirmdiena  14 - 20 10 - 18
Otrdiena  14 - 20 10 - 17
Trešdiena  14 - 20 10 - 17
Ceturtdiena  14 - 20 10 - 17
Piektdiena  14 - 20 10 - 15

 

Mērķis: nodrošināt ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kā arī sniegt higiēnas centra pakalpojumus.
 
Uzdevumi:
 • organizē izglītojošus ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus;
 • sekmē zināšanu un praktisku iemaņu apgūšanu, organizējot nodarbības dažādām iedzīvotāju grupām;
 • veicina interešu kopu veidošanos un sniedz atbalstu to darbībai;
 • aktivitāšu centra apmeklētājiem piedāvā saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam un vajadzībām;
 • nodrošina higiēnas un veselības centra pakalpojumus;
 • veicina savstarpējo komunikāciju starp dažādām iedzīvotāju grupām;
 • informē sabiedrību par aktivitāšu centra aktivitātēm;
 • atbalsta sabiedrisko organizāciju darbību aktivitāšu centra telpās.
Pakalpojumi:
 • sabiedriskais interneta pieejas punkts;
 • veļas mazgātava;
 • sabiedriskā pirts;
 • bibliotēkas filiāle;
 • trenažieru zāle;
 • humānā palīdzība.