03.02.2023.

Aktivitāšu centrs "Zaļenieki"

Drukāt
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 13:00 - 18:00
Trešdiena: 9:00 - 18:00
Piektdiena: 8.00 - 16.00
 
Mērķis: nodrošināt ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kā arī sniegt higiēnas centra pakalpojumu.
 
Uzdevumi:
 • organizē izglītojošus ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus;
 • sekmē zināšanu un praktisku iemaņu apgūšanu, organizējot nodarbības dažādām iedzīvotāju grupām;
 • veicina interešu kopu veidošanos un sniedz atbalstu to darbībai;
 • aktivitāšu centra apmeklētājiem piedāvā saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam un vajadzībām;
 • nodrošina higiēnas centra pakalpojumus;
 • veicina savstarpējo komunikāciju starp dažādām iedzīvotāju grupām;
 • informē sabiedrību par aktivitāšu centra aktivitātēm;
 • atbalsta sabiedrisko organizāciju darbību aktivitāšu centra telpās.
Aktivitāšu centrā piedāvā:
 • izglītojošas un praktiskas nodarbības veselības veicināšanai un nostiprināšanai;
 • ēdienu gatavošanas prasmju, galda kultūras nodarbības;
 • tematiski pasākumi, svētku svinēšanas kultūra un svētku tradīcijas;
 • brīvā laika pavadīšanas iespējas dažāda vecuma grupām - radošās darbnīcas, spēles, zīmēšanas un gleznošanas nodarbības;
 • rokdarbu nodarbības - adīšana, tamborēšana, šūšana.
Pakalpojumi:
 • veļas mazgāšanas, dušas pakalpojums;
 • sabiedriskais interneta pieejas punkts (printēšana, kopēšana).