Spēkā stājušies Jelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 “Par sociālās palīdzības nodrošināšanu zemu ienākumu mājsaimniecībām”, kas nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Jelgavas novada pašvaldībā. No 5. oktobra tas palielināts par 3 eiro un ir 439 eiro pirmajai vai vienīgajai personai un 307 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. 

Ar 2023. gada 1. jūliju Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums paredz, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni ne augstāku par 80 procentiem no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu vidējās skaitliskās vērtības jeb mediānas, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Jelgavas novada pašvaldībā noteikts, ka pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ienākumu slieksnis ir 70 procenti no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu vidējās skaitliskās vērtības, bet pārējām personām mājsaimniecībā tiks piemērots koeficients 0,7. 

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa apmērs turpmāk tiks noteikts vairākas reizes gadā, jo tas saistīts ar Centrālās statistikas pārvaldes apkopotajiem datiem par minimālo ienākumu vidējo skaitlisko vērtību. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai!

Infografika