Kontakti

everita.dzerina [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

”Birztaliņas”, Birzes ielā 4, Lielplatones pagasts

Darba laiks:

 • Pirmdiena 8.00, 18.00
 • Otrdiena Slēgts
 • Trešdiena 8.00, 18.00
 • Ceturtdiena Slēgts
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Vadītājs: Everita Džeriņa

Aktivitāšu centra telpās apmeklētājus pieņem:

Jelgavas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Gita Lemkina

pirmdienās : 09.00 – 12.00
ceturtdienās : 14.00 – 17.00
tālr.: +371 26694184;
e-pasts: gita.lemkina@jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada bāriņtiesas locekle Dace Saliņa
tālr. +371 26323047
e-pasts: dace.salina@jelgavasnovads.lv

Mērķis:  nodrošināt ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, kā arī sniegt higiēnas centra pakalpojumus.

Uzdevumi:

 • organizē izglītojošus ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus;
 • sekmē zināšanu un praktisku iemaņu apgūšanu, organizējot nodarbības dažādām iedzīvotāju grupām;
 • veicina interešu kopu veidošanos un sniedz atbalstu to darbībai;
 • aktivitāšu centra apmeklētājiem piedāvā saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam un vajadzībām;
 • nodrošina higiēnas centra pakalpojumus;
 • veicina savstarpējo komunikāciju starp dažādām iedzīvotāju grupām;
 • informē sabiedrību par aktivitāšu centra aktivitātēm;
 • atbalsta sabiedrisko organizāciju darbību aktivitāšu centra telpās.

Aktivitāšu centrā piedāvā:

 • regulāri notiek dažādas radošās darbnīcas (sveču liešana, svētku dekoru un kartiņu izgatavošana, masku un dekorāciju darbnīcas, zīda un stikla apgleznošana, pērļošana, dekupāža, papīra dizains);
 • iespēja praktizēties virtuves gudrībās;
 • gleznošanas nodarbības;
 • iespēja pulcēties iedzīvotāju interešu grupām – senioru klubiņa dāmas, jauniešu iniciatīvas grupa, gleznošanas entuziasti un novadpētniecības domubiedri.

Pakalpojumi:

 • veļas mazgāšana;
 • dušas pakalpojums.