Kontakti

jelena.ankudovica [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts

Darba laiks:

 • Pirmdiena 16.00-21.00
 • Otrdiena 10.00-15.00
 • Trešdiena 16.00-20.00
 • Ceturtdiena 14.00-19.00
 • Piektdiena 13.00-18.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Vadītājs: Jeļena Ankudoviča

Aktivitāšu centrā “Dzirnieki” laipni tiek gaidīts ikviens, kas vēlas pilnveidot savas zināšanas un prasmes, gūt atbalstu, atrast domubiedrus un realizēt interesantas idejas.

Mērķis:

 • nodrošināt ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.

Uzdevumi:

 •  organizē izglītojošus ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus;
 • sekmē zināšanu un praktisku iemaņu apgūšanu, organizējot nodarbības dažādām iedzīvotāju grupām;
 • veicina interešu kopu veidošanos un sniedz atbalstu to darbībai;
 • aktivitāšu  centra apmeklētājiem piedāvā saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam un vajadzībām;
 • veicina savstarpējo komunikāciju starp dažādām iedzīvotāju grupām;
 • informē sabiedrību par aktivitāšu centra aktivitātēm;
 • atbalsta sabiedrisko organizāciju darbību aktivitāšu centra telpās.

Aktivitāšu centrs piedāvā:

 • izglītojošas un informatīvas lekcijas, semināri, tikšanās ar dažādu nozaru speciālistiem;
 • veselību veicinošas izglītojošas un praktiskas nodarbības;
 • tematiskie un svētku tradīciju pasākumi;
 • brīvā laika pavadīšanas iespējas dažāda vecuma grupām – galda spēles, radošās darbnīcas;
 • rokdarbu nodarbības;
 • radošo darbu izstādes;
 • kulinārijas un galda kultūras nodarbības;
 • iespēja darboties patstāvīgi vai interešu kopās.