Kontakti

jelena.laputeva [at] jelgavasnovads.lv

Atrašanās vieta

Jelgavas iela 15, Kalnciema pagasts

Darba laiks:

 • Pirmdiena 12.00-18.00
 • Otrdiena 13.00-18.00
 • Trešdiena Slēgts
 • Ceturtdiena 13.00-18.00
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Vadītājs: Jeļena Laputeva

Centrs atrodas Kalnciema kultūras nama  ēkā.

Mērķis: nodrošināt ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.

 

Uzdevumi:

 • organizē izglītojošus ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus;
 • sekmē zināšanu un praktisku iemaņu apgūšanu, organizējot nodarbības dažādām iedzīvotāju grupām;
 • veicina interešu kopu veidošanos un sniedz atbalstu to darbībai;
 • aktivitāšu centra apmeklētājiem piedāvā saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam un vajadzībām;
 • veicina savstarpējo komunikāciju starp dažādām iedzīvotāju grupām;
 • informē sabiedrību par aktivitāšu centra aktivitātēm;
 • atbalsta sabiedrisko organizāciju darbību aktivitāšu centra telpās.

 

Aktivitāšu centrs piedāvā:

 • rokdarbu nodarbības- adīšana, tamborēšana, pērļošana, šūšana, apģērbu dizains,  noformēšana, dekorēšana;
 • kulinārijas un galda  kultūras nodarbības;
 • veselību veicinošas nodarbības - vingrošana, nūjošana;
 • bērniem brīva laika pavadīšanas iespējas- spēles ,radošas darbnīcas;
 • izglītojošas un informatīvas lekcijas un tikšanās ar dažādu nozaru speciālistiem;
 • svētku tradīciju un tematiskie pasākumi –ģimenes iesaistīšana kopīgas aktivitātes.