Atrašanās vieta

Rīgas iela 20, Tīreļi, Valgundes pagasts

Darba laiks:

 • Pirmdiena 9.00-17.00
 • Otrdiena Slēgts
 • Trešdiena Slēgts
 • Ceturtdiena 9.00 - 19.00
 • Piektdiena 9.00-14.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Vadītāji: 

Valgundes pagasta Tīreļu ciemā, ne tālu no dzīvojamām mājām un liela ceļa krustojuma, ļoti skaistā vietā atrodas ēka “Ārsta māja”, kur apmeklētāju nekad nepietrūkst, jo katru dienu neskatoties uz laika apstākļiem nāk gan mazie, gan pieaugušie uz bibliotēku paņemt lasīšanai grāmatas, darboties pie datoriem, nāk pie sociālā darbinieka. Šajā ēkā, darbojas arī aktivitāšu centrs.

Mērķis:  nodrošināt ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.

Uzdevumi:

 • organizē izglītojošus ģimenes atbalsta, nodarbinātības veicināšanas, sabiedrības veselības un integrācijas pasākumus;
 • sekmē zināšanu un praktisku iemaņu apgūšanu, organizējot nodarbības dažādām iedzīvotāju grupām;
 • veicina interešu kopu veidošanos un sniedz atbalstu to darbībai;
 • aktivitāšu centra apmeklētājiem piedāvā saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam un vajadzībām;
 • nodrošina higiēnas centra pakalpojumus;
 • veicina savstarpējo komunikāciju starp dažādām iedzīvotāju grupām;
 • informē sabiedrību par aktivitāšu centra aktivitātēm;
 • atbalsta sabiedrisko organizāciju darbību aktivitāšu centra telpās.

Aktivitāšu centrs piedāvā:

 • rokdarbu nodarbības;
 • veselību veicinošas nodarbības - vingrošana, nūjošana;
 • kulinārijas prasmju un galda kultūras nodarbības;
 • tematiski pasākumi;
 • sportiskas aktivitātes - spēles, radošās darbnīcas skolas vecuma bērniem un jauniešiem;
 • izglītojošas lekcijas, semināri, tikšanās ar dažādu nozaru speciālistiem;
 • radošo darbu izstādes.

Papildus organizētajām aktivitātēm, centra apmeklētājiem tiek nodrošināta iespēja  darboties patstāvīgi vai  nelielas grupās pēc interesēm.